Miljøprojekt nr. 1489, 2013

Håndtering af miljøøkonomiske effekter og markedsfejl i makromodeller

23-08-2013

Ny rapport viser at der ikke har været tradition for integration af miljø og naturressourcer i danske makromodeller. Rapporten peger samtidig på at egentlige makroøkonomiske analyser af miljøpolitiske tiltag kun giver mening når tiltagene har en vis tyngde i forhold til den samlede samfundsøkonomi.

Læs publikation