Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner

30-08-2013

Kommuner og Miljøstyrelsen skal fra 2014 gennemføre to årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og husdyrbrug som målgrupper. En tilsynskampagne er en afgrænset, målrettet og koordineret indsats - typisk omkring et konkret miljøproblem eller miljøtema - med sigte på at skabe ændringer i virksomheders adfærd og bidrage til at bevare et højt niveau af miljøbeskyttelse. Håndbog for tilsynskampagner indeholder en række gode råd og anvisninger på, hvordan kampagnerne kan tilrettelægges, gennemføres og hvordan effekten af kampagnerne kan vurderes.

Læs publikation