Miljøprojekt nr. 1468, 2013

Undersøgelse af kommunejern fra genbrugspladser

25-04-2013

I dette projekt er sammensætningen af kommunejern fra udvalgte genbrugspladser blevet undersøgt, dels vha. en spørgeskemaundersøgelse og dels gennem sorteringsforsøg på tre genbrugspladser. Formålet var at undersøge om bedre kildesortering og eventuel separation af det jern og metal, der sendes til shredning fra de kommunale genbrugspladser (”kommunejern”), vil kunne forbedre kvaliteten af inputmaterialet til shredderen og sikre en højere genanvendelse af ressourcerne i affaldet.

Undersøgelsen viser, at ca. 60-70% (vægt) af kommunejernet kan betegnes som rent metal, mens ca. 5-20% består af sammensatte materialer med ca. 50% metal. Den resterende andel udgøres af fejlplacerede emner såsom elektronikaffald, kemikalier, brændbart og ikke-brændbart affald.

Det vurderes, at en bedre indsamling/kildesortering vil kunne opnås med mere information til genbrugspladsens brugere, øgede krav til udsortering og mere tilsyn.

Læs publikation