Environmental Project No. 1474, 2013

Survey of parabens

Part of the LOUS-review

29-04-2013

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report defines the substances and present information on the use and occurrence of parabens internationally and in Denmark, information on existing regulation, on environmental and health effects, on monitoring and exposure, on waste management and on alternatives to the substances.

Dansk resume
Kortlægning af parabener. Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stofferne og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af parabener internationalt og i Danmark, om eksisterende regulering, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofferne, af moniteringsdata, af affaldsbehandling samt alternativer til stoffet.

Læs publikation