Environmental Project No. 1473, 2013

Survey of methanol

Part of the LOUS-review

29-04-2013

The survey of methanol is a part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report presents information on the use and occurrence of methanol, internationally and in Denmark, information on environmental and health effects, on alternatives to the substances, on existing regulation, on monitoring and exposure, waste management and information regarding ongoing activities under REACH, among others.

Dansk resume 
Kortlægning af methanol. Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af methanol, internationalt og i Danmark, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofferne, og viden om alternativer, eksisterende regulering, moniteringsdata, eksponering, affaldsbehandling og igangværende aktiviteter under REACH.

Download the publication