Environmental Project No. 1483, 2013

Survey of Bisphenol A and Bisphenol-Adiglycidylether polymer

Part of the LOUS-review

29-04-2013

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). This report includes surveys on the substances, including information on, uses and exposure internationally and in Denmark, legislation, environment and health properties and alternatives on the basis of available information.

Dansk resume
Kortlægning af Bisphenol A og Bisphenol-A-diglycidylether polymer. Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af Bisphenol A (BPA) og Bisphenol-A-diglycidylether polymer (BADGE-polymer) internationalt og i Danmark, regulering, beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter og viden om alternativer.

Læs publikation