Environmental Project No. 1470, 2013

Survey of alkylphenols and alkylphenol ethoxylates

Part of the LOUS-review

29-04-2013

This survey is part of the Danish EPA’s review of the substances on the List of Undesirable Substances (LOUS). The report define the substances groups and present information on the use and occurrence of the alkylphenols and alkylphenol ethoxylates, internationally and in Denmark, information on environmental and health effects, on alternatives to the substances, on existing regulation, on monitoring and exposure, waste management and information regarding ongoing activities under REACH, among others.

Dansk resume
Kortlægning af alkylphenoler og alkylphenolethoxylater. Denne kortlægning er et led i Miljøstyrelsens kortlægninger af stofferne på Listen Over Uønskede Stoffer (LOUS). Rapporten definerer stofgrupperne og indeholder blandt andet en beskrivelse af brugen og forekomsten af alkylphenoler og alkylphenoethoxylater, internationalt og i Danmark, en beskrivelse af miljø- og sundhedseffekter af stofferne, og viden om alternativer, eksisterende regulering, moniteringsdata, eksponering, affaldsbehandling og igangværende aktiviteter under REACH.

Læs publikation