Miljøprojekt nr. 1479, 2013

Sammenhænge mellem forureningsmasse og –flux for grundvandstruende forureninger

09-04-2013

Når vi i jordforureningssager iværksætter oprensninger og afværgeløsninger, er det ofte ud fra antagelsen om, at en reduktion i forureningens masse i kildeområdet vil medfører en tilsvarende reduktion i den forurening der pr. tidsenhed (forureningsfluxen) siver ned i grundvandet.

Det har imidlertid vist sig, at der sjældent er en lineær sammenhæng mellem disse størrelser, hvilket betyder, at det kan være meget vanskeligt at forudse den gavnende effekt på grundvandet efter en forurening er reduceret. Rapporten ser nærmere på disse forhold og kommer med anbefalinger til dokumentation af forureningsflux og – masse før og efter en oprensning/afværge.

Læs publikation