Miljøprojekt nr. 1467, 2013

Partnerskab for shredderaffald - Statusrapport efter 1. år

25-04-2013

Partnerskab for shredderaffald blev etableret ved et opstartsmøde i september 2011 og har deltagelse af ca. 20 aktører fra virksomheder, vidensinstitutioner og myndigheder. Det overordnede formål med partnerskabet er at etablere en platform for strategisk samarbejde om udvikling af regulering, teknologi og forretningsmuligheder for genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcer i shredderaffald.

Partnerskabet har det første år fokuseret på to hovedområder: regulering (arbejdsgruppe 1) og teknologiudvikling (arbejdsgruppe 2). På baggrund af de aktiviteter, der er gennemført i det første år af partnerskabet for shredderaffald, har partnerskabets sekretariat udarbejdet et forslag til aktiviteter, der kunne indgå i et arbejdsprogram for en eventuel fortsættelse af partnerskabet. Disse aktiviteter omfatter blandt andet opstilling af scenarier for opnåelse af genanvendelsesmål, bidrag til revision af BREF-noten for affaldsbehandlingsanlæg samt afdækning af kritiske ressourcer og problematiske stoffer i shredderaffald.

Læs publikation