Pesticide Research no. 146, 2013

Metabolic changes in plants as indicator for pesticide exposure

15-04-2013

The project examines the relationship between pesticide exposure and changes in plant metabolites within of two plant species, specifically focus has been at the response at low pesticide doses and the duration of the response in order to assess the potential for using changes in plant metabolites as an indicator of pesticide exposure. We found that exposure to selected pesticides resulted in significant changes in several metabolites. In general, the response was clearer in Arabidopsis thaliana than in Agrostis capillaris. For Arabidopsis thaliana, it was possible based on the composition of the plant metabolite to separate the samples both in terms of dose and time since exposure.

Danish Abstract
Danish ReI projektet undersøges sammenhængen mellem pesticideksponering og ændringer i planteindholdsstoffer i to plantearter; specielt undersøges responset ved lave pesticiddoser og varigheden af responset med henblik på at vurdere potentialet for at benytte ændringer i planteindholdsstoffer som indikator for pesticideksponering. Vi fandt, at eksponering overfor de valgte pesticider resulterede i tydelige og signifikante ændringer i flere planteindholdsstoffer. Generelt var responset tydeligere hos gåsemad end hos almindelig hvene. For gåsemad var det muligt ud fra sammensætning af planteindholdsstofferne at adskille prøverne både med hensyn til dosering og tid siden eksponering.

Please read the article that summarizes the results of the report.( in danish)

Læs publikation