Miljøprojekt nr. 1480, 2013

Analyse af nuværende indsats til fremme af virksomheders energieffektivitet

18-04-2013

Rapporten indeholder en kortlægning (udført i foråret 2012) af frivillige og obligatoriske ordninger til fremme af danske virksomheders energieffektivitet. Dernæst beskrives udvalgte aktørers erfaring med at lade energieffektivitetshensyn indgå i miljøgodkendelses- og tilsynsarbejdet på baggrund af interviews med aktørerne.

Læs publikation