Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 118, 2012

Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af thiourea-forbindelser i chloroprengummi

05-09-2012

Chloroprengummi, også kaldet ”neopren”, er en syntetisk gummi, der bruges til både tekniske produkter og forbrugerprodukter.  Inden for forbrugerprodukter er de største anvendelsesområder produkter til vandsport og støttebind. I følge litteraturen anvendes der en række thiourea-forbindelser som acceleratorer ved produktion af chloroprengummi. Seks af disse er beskrevet at kunne give anledning til allergiske reaktioner. I undersøgelsen blev der fundet DETU i 10 af 14 undersøgte produkter i koncentrationer på 33 til 720 mg/kg. Niveauer, der i patientcases er påvist at kunne resultere i kontakteksem hos sensibiliserede personer.

Læs publikation