Oplæg til forvaltningsplan for Danmarks padder og krybdyr

26-10-2012

Naturovervågningsrapport

Publikationen er et led i det landsdækkende naturovervågningsprogram, som Skov- og Naturstyrelsen iværksatte i 1987. 
Den foreliggende rapport danner baggrunden for udarbejdelsen af en fælles, landsdækkende forvaltningsplan for padder og krybdyr i Danmark.

Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, 1993. Må citeres med kildeangivelse. Findes kun elektronisk.

Læs oplæg