Miljøprojekt nr. 1449, 2012

Miljørigtigt design af elektronisk udstyr

22-11-2012

Rapporten indeholder et idékatalog med ni initiativer, der kan styrke miljørigtigt design af elektronisk udstyr. Rapporten konkluderer, at det er muligt at øge producenternes fokus på miljørigtigt design af elektronisk udstyr og herved øge genanvendelsen og mindske miljøpåvirkningen fra elektronikaffaldet.

Et af initiativerne er mere udførligt beskrevet i rapporten. Hvis initiativet gennemføres, vil producenter, som markedsfører produkter med ringe miljøperformance skulle betale en større del af omkostningerne til indsamling og behandling end producenter, som markedsfører miljøvenlige produkter.


The report provides a catalogue of ideas with nine initiatives to strengthen the eco-design of electronic equipment. The report concludes that it is possible to increase producers attention to eco-design of electronic equipment and in this way enhance recycling and reduce environmental impact from electronic waste.

One of the initiatives is more fully described in the report. Implementation of the initiative will have as a result that producers marketing products with low environmental performance pay a larger share of the costs related to collection and treatment than producers who market environmental friendly products.

Læs publikation