Miljøprojekt nr. 1448, 2012

Kommunernes frivillige indsats ifm. jordforurening

09-11-2012

Kommunernes Landsforening (KL) har i 2012 for Miljøstyrelsen gennemført en kortlægning af kommunale frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger i forbindelse med aktiviteter på jordforureningsområdet i 2011. Kortlægningen viser, at 51 % af kommunerne i 2011 frivilligt har igangsat og afholdt udgifterne for frivillige undersøgelser, oprensninger og afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordforurening.

De 80 kommuner, som gennemførte spørgeskemaundersøgelsen, har til sammen i 2011 anvendt 27.689.925 kr. på frivillige aktiviteter i forbindelse med jordforurening i 2011.

Læs publikation