Miljøprojekt nr. 1450, 2012

Eco-design Requirements for Televisions

26-11-2012

The focus of this report is the implementation of the EU Directive 2005/32/EC on ecodesign requirements for energy using products (the EuP Directive) with special attention to the ecodesign requirements for televisions (TV). The aim is to investigate the scope of the Implementing Measures (IM), how ambitious the requirements of the IM are, and to what degree they can promote eco-innovations of TVs.

It is concluded that the potential of the EuP Directive has not been fully realized, since only requirements related to energy efficiency in the use phase have been set up, while other improvement potentials based on an ecodesign rationale have been neglected.

Denne rapport omhandler implementeringen af EU Direktiv 2005/323/EF om rammerne om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (EuP Direktivet), med særlig vægt på miljøkravene til fjernsyn. Målet er at undersøge gennemførelsesforanstaltningernes rækkevidde, hvor ambitiøse gennemførelsesforanstaltningerne (IM) er og i hvilken grad de vil promovere miljøvenlig innovation.

Det konkluderes bl.a., at potentialet i EuP direktivet ikke er blevet udfoldet fuldt ud, idet der kun er opstillet energieffektivitetskrav relateret til brugsfasen, mens andre forbedringspotentialer ud fra et eco-design rationale er blevet negligeret.

Læs publikation