Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 5, 2012

Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011

02-11-2012

Opgørelse over salget af bekæmpelsesmidler samt salg af de enkelte virksomme stoffer. Salgstallene omfatter både plantebeskyttelsesmidler og biocider. Herudfra er landbrugets forbrug opgjort og behandlingshyppigheden (BH) er beregnet for 2011. Endvidere indgår der som noget nyt i rapporten en opgørelse over pesticidbelastningen. BH er steget fra 2,80 i 2010 til 3,18 i 2011. Over de sidste fem år er BH steget med 27 %. Pesticidbelastningsindikatoren (PBI) er beregnet til 3,27 i 2011. Det er et fald på omkring 8 procent i forhold til 2010, hvor PBI var 3,55. Over en femårig periode (2007-2011) er der tale om en stigning på 35 % i PBI.

Rettelsesblad til Bekæmpelsesmiddelstatistik 2011 , 22. marts 2013

Læs publikation