Vildtinformation 2012

15-03-2012

I dette års udgave af Vildtinformation kan du bl.a. læse om, hvordan du kan afværge skader fra vildt og om erfaringer med at anvende GPS på mårhunde.

Dette års udgave af Vildtinformation, der udsendes til alle jagtberettigede personer i Danmark, har bl.a. fokus på biotopplaner til gavn for naturen. Du kan også læse om Naturstyrelsens kommende Jagtportal og om hvordan du kan afværge skader fra vildt. I bladet kan du desuden få et overblik over vildtudbyttet fra jagtsæsonerne 2010/2011 og læse om erfaringer med at anvende GPS på mårhunde.

Udgivet af Naturstyrelsen 2012. Må citeres med kildeangivelse. Kan fås i trykt udgave ved henvendelse til Miljøstyrelsens informationscenter.

Læs publikation