Redegørelse nr. 1, 2012

Redegørelse om jordforurening 2010

29-03-2012

Denne rapport er Depotrådets årlige redegørelse til miljøministeren om indsatsen på jordforureningsområdet. Redegørelsen beskriver indsatsen fra regionerne og andre aktører på jordforureningsområdet. Redegørelsen indeholder oversigter over forbrugte midler på området samt antal af undersøgelser og oprensninger af jordforurening.

Bilag til redegørelse om jordforurening 2010 kan hentes herLæs publikation