Miljøprojekt Nr. 1403, 2012

Lystbådmaling med minimeret biocidindhold

19-03-2012

Projektets formål har været at substituere zinkoxid og minimere biocidindholdet i bundmaling til lystbåde. Baseret på projektresultaterne kan det konkluderes at biocider kan indkapsles i silica aerogel med positive anti-fouling effekter. De omtalte anti-fouling effekter er opnået uden anvendelse af zinkoxid eller kobberoxid. Det er vist, at man kan reducere ind   holdet af biocid sammenlignet med kommercielle produkter, hvor der fortsat er en anti-fouling effekt. Konklusionen er, at maling med silikat baserede indkapslingsteknologier kan gives de ønskede anti-fouling effekter og øvrige brugsegenskaber for malingen – uden zinkoxid, kobberoxid og med et minimeret indhold af aktivstof/biocid.

Bilag kan hentes her

Læs publikation