2012

Kommunernes, miljøcentrenes og politiets håndhævelse af miljølovgivningen, 2011

29-03-2012

Formålet med undersøgelsen af håndhævelsen af miljølovgivningen har været at få klarlagt, hvordan håndhævelsen rent konkret foregår i kommunerne, miljøcentrene og politikredsene i en afgrænset periode, og at finde de gode eksempler, hvor tilsyns- og håndhævelsesindsatsen har fungeret over gennemsnittet.

Læs publikation