Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 130, 2012

En pesticidforurening – 15 år efter

15-03-2012

Ved sammenligning med 15 år gamle målinger viser undersøgelsen, at ukrudtsmidlet MCPA optræder med uændret hyppigheden i morænelerslaget under Skælskør frugtplantage, formentlig som resultat af fortsat anvendelse af stoffet. Samtidig er der fundet høj hyppighed af mechlorprop (MCPP) og BAM, selv om disse stoffer ikke har været anvendt i plantagen de sidste 10-15 år. På plantagens vaskeplads for sprøjteredskaber findes der knapt 20 år efter pladsens nedlæggelse fortsat ”hot-spot” koncentrationer på cirka 300 µg/l af dichlorprop, MCPP og nedbrydningsprodukter heraf. Undersøgelsen viser, at der sker en dæmpet spredning af stofferne til grundvandsmagasinet, formentligt betinget af sprækker.

Læs den tilknyttede artikel:
15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler

Læs publikation