Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller

16-05-2012

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver anvisninger til administrationen af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, og uddyber en række af bestemmelserne i bekendtgørelsen, som gennem tiden har givet anledning til spørgsmål.
Endvidere indeholder vejledningen en liste med generelle data for støj fra vindmøller, som kan benyttes, når der anmeldes nye vindmøller i nærheden af eksisterende møller, hvis støjudsendelse ikke er kendt.

Læs publikation