Miljøprojekt Nr. 1420, 2012

Udvikling af indkapslede biocider til brug i bundmaling

11-05-2012

Teknologisk Institut og Hempel A/S har i nærværende projekt udviklet nye indkapslingssystemer til industrielt anvendte biocider. Projektet har haft til formål at udvikle nye metoder til fremstilling af mikropartikler med et indhold af indkapslet biocid, der kan anvendes i bundmaling. De opnåede resultater fra de gennemførte laboratoriestudier viser, at bundmalinger med indkapslet biocid har performance og egenskaber, der er sammenlignelige med malinger med frit biocid.

Læs publikation