Screeningsundersøgelse og afprøvning af prøvetagningsmetodik til undersøgelse af udsivning fra jordforurening til overfladevand

01-05-2012

Projektet afklarer mulighederne for at monitere sammenhængende forureninger i jord, grundvand og overfladevand. Projektet udføres med henblik på den nationale overvågning (den operationelle overvågning og evt. undersøgelsesovervågning under NOVANA). I alt blev der udtaget og analyseret 98 prøver fra jord, grundvand, overfladevand, sediment og brink. Resultatet af dataanalysen er ikke i modstrid med antagelsen om, at forurening fra jordforurening ikke er et generelt problem i forhold til beskyttelse af overfladevand. Omvendt kan data fra projektet ikke anvendes til at frifinde jordforureninger som et generelt problem i forhold til overfladevand. Det afprøvede princip er fundet egnet til den nationale overvågning.

Læs publikation