Miljøprojekt nr. 1426, 2012

Pesticidforbrug og pesticidbelastning på golfbaner

23-05-2012

Rapporten har via en spørgeskemaundersøgelse kortlagt pesticidforbruget på danske golfbaner, beskrevet hvilke skadevoldere der forekommer og udfordringerne med at bekæmpe disse uden brug af pesticider. Barrierer for reduktion i pesticidforbruget er identificeret, og forslag til løsninger på disse er beskrevet. Rapporten viser, at på grund af golfbanernes meget forskellige alder, placering, konstruktion, jordbundsforhold, antal ansatte greenkeepere mv. har banerne vidt forskellige udgangspunkter og udfordringer for så vidt angår reduktionen i pesticidforbruget. Afslutningsvist beskrives et forslag til hvordan et maksimalt loft for pesticidanvendelse kan beregnes.

Læs publikation