Miljøprojekt nr. 1413, 2012

Litteraturgennemgang af strategier til dokumentation af nedbrydning af oliestoffer i den umættede zone

23-05-2012

Det overordnede formål med projektet er, på baggrund af et litteraturstudium, at beskrive, hvilke strategier der findes til at dokumentere og kvantificere naturlig nedbrydning af oliestoffer i jordens umættede zone, samt at få belyst, om der findes eller kan udvikles (simple) feltstrategier, der kan sandsynliggøre, at nedbrydning foregår og er tilstrækkelig – og evt. muliggør, at der kan estimeres lokalitetsspecifikke nedbrydningsrater. Endvidere gives der anbefalinger til afprøvning og implementering af metoder/procedurer og måleprogrammer ift. anvendelsen af givne metoder/strategier sammen med JAGG 2.0. Desuden er der i henhold til kommissoriet for projektet, parallelt med litteratursøgningen på strategier/metoder for den umættede zone, indsamlet tilgængelig litteratur for push-pull test i den mættede zone og tilgængelige erfaringsværdier for styrende parametre (næringssalte og ilt) fra den dybere umættede zone på danske lokaliteter.

Læs publikation