Miljøprojekt, 431, 1999

Konsekvenser ved brug af vandfortyndbare produkter til autoreparationslakering

21-05-2012

Rapporten indeholder en vurdering af de økonomiske, kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved anvendelse af vandfortyndbare lakprodukter. Emissionen af opløsningsmidler kan reduceres med 30 -70% ved substitution af konventionelle opløsningsmiddelholdige produkter med vandfortyndbare produkter. Reduktionen afhænger af, hvor mange produkttyper i lakopbygningen der substitueres. De visuelle og korrosive egenskaber er lige gode for de vandfortyndbare som for de konventionelle produkter.

Læs publikation