GUDP årsberetning 2011

01-05-2012

GUDP bestyrelsen aflægger en gang årligt beretning for miljø- og fødevareministeren om arbejdet i det forgange år. Årberetningen offentliggøres endvidere på GUDP's hjemmeside. 

Læs publikation