Miljøprojekt nr. 1424, 2012

Anvendelse af BAM-nedbrydende bakterier til oprensning af BAM/dichlobenil-forurenet jord

25-05-2012

Denne rapport omhandler resultaterne fra forsøg med anvendelse af BAM-nedbrydende bakterier til oprensning af BAM/dichlobenil-forurenet jord.

Læs publikation