Miljøprojekt nr. 1430, 2012

Udvikling og demonstration af et modulopbygget varmegenvindings- og skrubberanlæg til reduktion af SOx, PM, CO2 og NOx

25-06-2012Et kombineret varmegenvindings- og skrubberanlæg blev installeret efter en 4-takts dieselmotor (landbaseret på forsøgsanlæg i Holeby) drevet af tung brændselsolie med et svovlindhold på 2,4 %. Det overordnede formål med forsøgene er at finde optimalt udstyr og driftsparametre for en effektiv SO2 og PM (sodpartikler) fjernelse fra en skibsmotor drevet på tung brændselsolie med højt svovlindhold. Forsøgene viser, at det er muligt at udvaske mere end 95 % af udstødningsgassens SO2 og 45-79 % af sodpartiklerne. Når der skrubbes med ferskvand, skal der tilsættes natriumhydroxid proportionalt med mængden af svovl der tilføres motoren. Når der skrubbes med havvand skal der anvendes og udledes betydelig større mængder vand i forhold til skrubning med ferskvand. Rapporten er oprindeligt udarbejdet i august 2009Læs publikation