Miljøprojekt nr. 1407, 2012

Udredning om moniterings, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl

07-06-2012

Med udgangspunkt i en gennemgang af eksisterende danske og udenlandske moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer (MVB-systemer) konstateres det at: 1)Få landmænd, men mange konsulenter, anvender MVB-systemer, 2)Tidsforbruget til monitering er meget medvirkende til, at landmænd ikke prioriterer at anvende MVB-systemer, 3) MVB-systemer er generelt ikke konstrueret til at tage miljø og sundhed i betragtning. Der gives anbefalinger til hvordan MVB-systemer kan bringes til at tage natur og miljø med i betragtning, og der gives prioriteringer til hvilke afgrøde-skadevolderkombinationer, der har størst potentiale for at reducere pesticidbelastningen.

Læs publikation