Miljøprojekt nr. 1428, 2012

Tørring og pelletering af gødning fra fosforholdige asker

08-06-2012

Efter forbrænding af fosforholdige biomasser fås en aske, som indeholder fosfor på en form, der er svær tilgængelig for planterne. Asken egner sig derfor ikke som gødning. Der er i projektet udviklet en vådkemisk metode til behandling af udvalgte bioasker. Under den vådkemiske behandling ændres fosforens kemiske form, så den er let tilgængelig for planterne. Efterfølgende tørres og presses gødning til gødningspiller, uden ændring af fosforens plantetilgængelighed.

Projektperioden er delt op i 3 faser, hvor der i første fase arbejdes med procesoptimering, i anden fase laves pilotforsøg med tørring og pelletering af en våd gødning og i tredje fase udarbejdes der anlægsudlægning på processen.

Gennem procesoptimering er den optimale ”opskrift” fundet, hvorefter denne ”opskrift” er anvendt til pilotforsøg hos det tyske firma Amandus Kahl. Til slut er der udarbejdet anlægsudlægning på hele processen samt en økonomisk beregning af anlæggets tilbagebetalingstid.

Hovedkonklusioner:
For at gødningen kan sælges til gødningsindustrien, skal dens fosfor som minimum være 70 % vand- og citratopløselig. Jo mere af gødningens fosfor der er vandopløselig, jo højere bliver gødningens handelsværdi. Derudover skal kvælstofindholdet være på minimum 5 %. Gennem procesoptimeringerne er det lykkedes at lave en gødning, der opfylde begge krav og som samtidig indeholder over 70 % vandopløselig fosfor.

Til pilotforsøgene er fremstillet 50 kg tør og neddelt gødning, som efter befugtning er pelleteret til gødningspiller, som overholder gødningsindustriens krav til både størrelse og styrke. Overraskende nok, er befugtningsmargen ikke særlig stor, da der skal være mellem 5-6 % fugt i gødningen inden pelleteringen. Den lave fugtmargen skyldes, at gødningspillerne er yderst hygroskopiske.

Der er gennemført anlægsudlægning på procesanlægget og et økonomisk overslag på anlægsudgifter er estimeret til 44,5 mio. kr. Den årlige indtjening er, på baggrund af processens dækningsbidrag, beregnet til 11,5 mio. kr., hvorved anlæggets tilbagebetalingstid er på knap 4 år.

Læs publikation