Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 135, 2012

Risiko for kryptorkisme blandt sønner af kvinder eksponeret for pesticider under graviditeten

27-06-2012

Risikoen for manglende nedsænkning af testikler til pungen (kryptorkisme) i forhold til mødres udsættelse for pesticider under graviditeten ved arbejde i gartnererhverv blev undersøgt. Studiet var baseret på tilgængelige danske data fra arbejdsmedicinske klinikker, specifikke undersøgelser foretaget blandt gartnere og større befolkningsundersøgelser med oplysninger om arbejdsforhold under graviditeten samt data fra sundhedsstyrelsens registre omkring forekomsten af kryptorkisme. Vi fandt at gartneriansatte kvinder udsat for pesticider under graviditeten kan have en svagt øget risiko for at føde sønner med kryptorkisme. Studiet manglede dog statistisk styrke til at afgøre med sikkerhed om risikoen var forøget.
Læs artikel der opsummerer rapportens resultater

Læs publikation