Miljøprojekt Nr. 1404, 2012

Methylglykolsubstitution

13-06-2012

Alfa Laval har gennemført et projekt om substitution af methylglycol ved fremstilling af polymermembraner.
Methylglycol indgår i fremstillingsprocessen for forskellige membranprodukter. Methylglycol er klassificeret reproduk­tionstoksisk og projektets formål var at afprøve mindre skadelige stoffer med henblik på substitution.
Projektet startede med en miljøvurdering af potentielle alternativer.  Herefter blev der gennemført laboratorieforsøg og til slut blev de bedste polymer­blandinger afprøvet i fuldskala forsøg i produktionen.
Projektet har vist, at der kan fremstilles membraner med andre stoffer, som er mindre miljø- og sundhedsska­delige, og projektet har dannet basis for udvikling af nye produkter.

Læs publikation