Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 140, 2012

Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering

27-06-2012

Formålet med projektet var at undersøge, om kvinders udsættelse for pesticider ved at arbejde i væksthusgartnerier tidligt i graviditeten kan påvirke børnenes vækst og udvikling i skolealderen. Vi fandt en sammenhæng mellem mødrenes pesticideksponering og børnenes BMI og fedtindhold i kroppen. Denne sammenhæng var forstærket, hvis moderen havde røget i graviditeten. Desuden var børn med en bestemt genotype mere sårbare overfor pesticidrelaterede effekter på kropssammensætning og blodtryk. Hos piger fandt vi tidligere brystudvikling og hos drenge lidt mindre kønsorganer, hvis mødrene havde været udsat for pesticider.  Endelig var mødrenes udsættelse for pesticider relateret til en negativ påvirkning af nervesystemets udvikling, som var registrerbar hos pigerne, men ikke hos drengene.

Læs artikel, der opsummerer rapportens resultater

Læs publikation