Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 115, 2012

Kemiske stoffer i tatoveringfarver

15-06-2012

Det anslås, at 13 % af den voksne befolkning i Danmark (2010) har en eller flere permanente tatoveringer. Der er i dag ingen særlig regulering af, hvilke kemiske stoffer der må anvendes til tatoveringer. Tatoveringsfarver er kemiske produkter, som er omfattet af bl.a. produktsikkerhedsloven og REACH.
65 tatoveringsfarver indgik i analysen, hvor der bl.a. blev påvist indhold af bly, nikkel, cadmium, PAH, anilin og o-anisidin. En række af de stoffer, der er identificeret i projektet har meget lave DN(M)EL værdier for systemiske effekter. Miljøstyrelsen konkluderer i bilag til rapporten, at DMEL-værdien for nogle af stofferne overskrides og dermed udgør en uacceptabel forøget risiko for kræft.

Læs publikation