Pesticides Research no. 137, 2012

Effects of herbicides on non-target plants: How do effects in standard plant test relate to effects in natural habitats?

06-06-2012

The report presents the results on effects of herbicides on plants found in natural habitats within the agricultural land. Furthermore, it evaluates whether the current risk assessment of herbicides represents an adequate safeguard for protection of these species and habitats. We found several areas where risk assessment seems to be insufficient. The most extensive conclusion is that seed production is a more sensible end-point for risk assessment of herbicides than the currently used end-point biomass. Crop species, in general, were not less sensitive to herbicides than non-target species. Finally, we found that interactions between species are important for their responses to herbicides.

Danish Abstract
Rapporten præsenterer resultaterne fra projektet ”Effekter af herbicider på non-target planter”, hvor effekten af herbicider på vilde planter undersøges og det vurderes hvorvidt risikovurderingen i sin nuværende form yder en tilstrækkelig beskyttelse af disse planter og deres habitater. Vi fandt flere områder hvor risikovurderingen synes utilstrækkelig. Først og fremmest viser undersøgelserne at frøproduktion er et mere følsomt mål for effekten af herbicider end det aktuelt anvendte (biomasse). I standardtest tages desuden ikke hensyn til arters indbyrdes påvirkning og resultater fra standardtest kan således ikke umiddelbart overføres til naturlige habitater hvor samspillet mellem arter og andre kårfaktorer også er af betydning.

Læs publikation