Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 141, 2012

Developmental toxicity effects in experimental animals after mixed exposure to endocrine disrupting pesticides

27-06-2012

The objective was to explore if combined developmental exposure to endocrine disrupting pesticides lead to adverse developmental toxicity effects in rats. The pesticides were epoxiconazole, mancozeb, prochloraz, tebuconazole and procymidone. The mixture caused adverse effects on male sexual development and gestation length in the dams at dose levels below NOAELs for the single pesticides. Investigations of the blood levels in rat offspring indicated that the mixture caused higher blood levels than exposure to the single pesticides. The mixture effects were well predicted by dose-addition. The survey of dietary cumulative intake did not show for concern for Danish consumers, but it is uncertain, whether the uncertainty factor used to allow room for exposure to other endocrine disrupting chemicals was sufficient. The results indicate that the ADIs are not sufficiently low to protect against the mixture effects. Overall, the results imply that risk assessment based on NOAELs for single chemicals can underestimate the risk and that there is a need for modification of risk assessment procedures for pesticides to take account of mixture effects.

Danish Abstract
Formålet var at undersøge om kombineret udsættelse for hormonforstyrrende pesticider kunne føre til alvorlige effekter hos afkom fra rotter. Pesticiderne var epoxiconazol, mancozeb, prochloraz, tebuconazol og procymidon. Den kombinerede udsættelse førte til forlænget drægtighedslængde hos mødrene og alvorlige effekter på hanungernes kønsorganer ved doser under NOAEL for de enkelte pesticider. Undersøgelser af blodprøver fra ungerne tydede på, at kombineret udsættelse førte til højere niveauer af pesticiderne i blodet end udsættelse for et pesticid ad gangen. Kombinationseffekterne kunne forudsiges ved dosis-addition. Kortlægningen af det samlede indtag af de fem pesticider i Danmark viste ikke grund til bekymring i forhold til de undersøgte pesticider, men det er uvist om den ekstra usikkerhedsfaktor, som blev anvendt for at give plads til menneskers udsættelse for andre hormonforstyrrende stoffer, var tilstrækkelig stor. Resultater tyder på, at ADI’erne ikke er tilstrækkeligt lave til at beskytte mod kombinationseffekter. Alt i alt, peger resultaterne på, at risikovurdering for et stof ad gangen kan undervurdere risikoen, og at der er brug for at ændre procedurerne for risikovurdering, så der tages hensyn til kombinationseffekter.
Læs artikel, der opsummerer rapportens resultater

Læs publikation