Uden for serie, 2012

Analyse af potentialet for vandbesparelser i kommunale institutioner

14-06-2012

Analysen viser, at der er nemme penge at spare på vandforbrug i offentlige insititutioner. VVS-branchen og kommunerne vurderer, at der er et potentiale for vandbesparelser i kommunale institutioner på 10-15 %, mens virksomhedernes vurdering (forhandlere af vandbesparende teknologi) ligger på over 15 %. Realiseres potentialet på 10 %, spares der i de undersøgte institutioner ca. 290.000 m3 vand, svarende til en årlig besparelse på 13 mio. kr. Ved 15 % spares der 430.000 m3 vand, svarende til en årlig besparelse på 20 mio. kr. Hvis tilsvarende besparelsesprocenter antages gyldige for de øvrige institutionstyper, kan der således spares mindst 115 mio. kr. pr. år.

Læs publikation