Miljøprojekt nr. 1434, 2012

Reduktion af NOx, formaldehyd og lugtgener fra biogasfyrede gasmotorer

24-07-2012

Et komplet katalysatoranlæg blev opstillet på Vegger biogasanlæg for at undersøge reduktionsmulighederne for udledningerne af NOx-, CO- og formaldehyd fra motoren ved afbrænding af biogas.
Projektet blev gennemført med tilskud fra Miljøstyrelsen under Miljøteknologihandlingsplanen.
Forsøget viste, at det er teknisk muligt at rense røggassen ved afbrænding af biogas for NOx, CO og formaldehyd til koncentrationer, der ligger væsentlig under gældende grænseværdier. Et afledt resultat er, at der også vil være behov for rensning af biogassen for svovl, da forsøget viste, at svovl blev udfældet som svovlsyre i røggasveksleren.

Læs publikation