Orientering nr.1, 2012

Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010

26-01-2012

Der er udviklet en ny indikator for belastningen af miljø og sundhed som følge af pesticidanvendelsen, PesticidBelastningsIndikatoren (PBI), der endvidere kan omregnes til fladebelastningen (BF) (belastningen pr. arealenhed). Belastningseregningerne kan bruges til at følge, hvorvidt målene i handlingsplaner om nedsat miljø- og sundhedsbelastning nås. Derudover kan de anvendes ved udarbejdelse af vejledninger vedrørende valg af pesticider ud fra deres egenskaber.

I rapporten præsenteres resultaterne af beregninger af belastningen i årene 2007-10 med eksempler på anvendelse af tallene.

Rapporten er den 14. februar 2012 revideret for trykfejl og der er indsat nye tabeller for tabel 5.3 og 5.5. Endvidere er tal i teksten bragt i overensstemmelse med tal i tabeller/figurer nederst på siderne 17, 29, 30, 34 og 37. Derudover er der tilføjet et Bilag 2 med detaljer vedrørende beregninger af belastning.

Læs publikation