Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter 114, 2011

PAH’er i produkter til børn

13-01-2012

I alt 20 stykker legetøj og børneprodukter er blevet analyseret i nærværende projekt. Da dette er et screeningprojekt gives resultaterne i form af koncentrationsintervaller. Den anvendte analytiske metode tog udgangspunkt i en tysk standard for analyse af PAHer i forbrugerprodukter. Metoden blev yderligere optimeret for dels at opnå lavere detektionsgrænse sammenlignet med de tyske undersøgelser og dels opnå en usikkerhed på måleværdierne som var meget lav sammenlignet koncentrationsintervallerne. Resultaterne viser, at der blev fundet PAHer i samtlige analyserede prøver. Det kan derfor konkluderes, at tilstedeværelse af PAHer er udbredt i legetøj og børneprodukter på det danske marked.

Læs publikation