Miljøprojekt nr. 1402 2012

The Greenhouse gases: HFCs, PFCs and SF6

20-02-2012

Forbruget af de industrielle drivhusgasser udgjorde ca. 358 tons. Det er et fald på ca. 10 tons sammenlignet med 2009. Den GWP-vægtede aktuelle emission er på ca. 854.000 tons. Dette er en lille stigning i forhold til 2009. Stigningen skyldes sandsynligvis tilfældige udsving og kan tilskrives en øget udledning af HFC 134A

The consumption of the industrial fluorinated greenhouse gases totalled app. 4358 tonnes in 2010. This is a decrease of app. 10 tonnes compared to 2009. The GWP-weighted actual emission was 854.000 tonnes, in 2010. This is a small and most probably random increase compared to 2009. The increase can be assigned to HFC 134A.

Læs publikation