Pesticides Research No. 139, 2012

Reduction in the use of fungicides in apple and sour cherry production by preventative methods and warning systems

06-08-2012

The overall objective of the project was to reduce the use of fungicides in apple and sour cherry by optimizing the Dutch decision support system RIMpro for Danish conditions. For apple scab it was demonstrated that RIMpro could be improved by changing Biofix (model start) from ’green tip’ to ‘first ascospore discharge’. The project also documented that a high supply of nitrogen increased the risk of apple scab infection. For cherry leaf spot it was shown that major adjustments of the model and basic knowledge concerning the disease are necessary before further testing in sour cherry.

Resumé
Projektets overordnende formål var at reducere fungicidforbruget i æble- og surkirsebærproduktion ved at optimere det hollandsk udviklede beslutningsstøttesystem RIMpro til danske forhold. Det blev vist, RIMpros varslingsmodel for æbleskurv kunne forbedres, hvis Biofix (tidspunktet for modelstart) blev ændret fra ’grøn spids’ til ’første ascosporespredning’. Det blev også vist, at højt kvælstofniveau øger risikoen for angreb af æbleskurv. Endelig blev det konkluderet, at store modeljusteringer og mere viden om kirsebærbladpletsvampens biologi er nødvendig, før RIMpro kan anvendes til varsling for kirsebærbladplet i surkirsebær.

Download populærvidenskabelig artikel på dansk

Læs publikation