Miljøprojekt nr. 1439, 2012

Håndbog for risikobaseret prioritering af grundvandstruende punktkilder

27-08-2012

Rapporten er en håndbog i, hvordan risikobaseret prioritering af lokaliteter med jordforurening inden for et større geografisk område gribes an.
Håndbogen og dens retningslinjer er målrettet regionerne og deres behov for prioritering af den grundvandsrettede indsats, men de beskrevne metoder kan også være til gavn for andre aktører på grundvandsområdet.
Ved prioritering af grundvandstruende jordforureninger, er der som oftest mange lokaliteter, som udgør en risiko for den samme grundvandsressource. Det har således været afgørende, at der i forbindelse med håndbogens anvendelse skabes et overblik over alle de lokaliteter, der kan påvirke kvaliteten af den samlede grundvandsressource.

Læs publikation