Pesticides Research No. 139, 2012

Control of Pesticides and Biocides 2011

06-08-2012

The analytical chemical authority control of pesticide and biocide products on the Danish market that was carried out in 2011 by the Danish Environmental Protection Agency (Danish EPA), Division for Pesticides and Gene Technology, is described in this report. Samples of selected types of pesticides and biocides have been collected from the Danish market and chemically analysed to verify whether or not the actual content of the respective active substances in the products comply with the labelled content.

A total of 33 different pesticide products were analysed. The content of the active substance in 28 of the analysed products were within the accepted tolerance that is determined in the Danish Statutory Order on biocides.

Den analytisk kemiske kontrol af biocid- og pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2011 af den danske Miljøstyrelses Afdeling for Pesticider og Genteknologi, er beskrevet i denne rapport. Prøver fra udvalgte typer af bekæmpelsesmidler er blevet indsamlet og analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold. Der blev undersøgt i alt 33 bekæmpelsesmidler. Indholdet af aktivstoffet i 28 af de analyserede produkter var indenfor den accepterede tolerance, der er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Læs publikation