Miljøprojekt nr. 1436, 2012

Afværgekatalog – byggetekniske afværgeforanstaltninger til indeklimasikring

Teknologiprogrammet for jord- og grundvandsforurening

27-08-2012

Projektet er rettet mod lokaliteter, hvor der på et tidligt tidspunkt i undersøgelsesforløbet konstateres en risiko for uacceptable indeklimapåvirkninger fra forureninger med flygtige stoffer (typisk tri- eller tetrachlorethylen) ved eller under en bolig eller bygninger med anden følsom anvendelse. Projektet beskriver således forskellige byggetekniske tiltag til sikring af indeklimaet, herunder hjælp til valg af løsning og udførelse.

Læs publikation