Miljøprojekt nr. 1417, 2012

Lydmæssig optimering af ”Russervinduer”

19-04-2012

Projektet ”Lydmæssig optimering af ”Russervinduer” er gennemført af DELTA og H. S. Hansens Fabrikker A/S. Rapporten dokumenterer et stort antal laboratoriemålinger af vinduers lydisolation, hvor en række parametre blev varieret.
Projektet konkluderer, at det vigtigste for russervinduets lydisolationen er vinduets højde, oplukkenes åbningsareal samt placering af lydabsorberende materiale i vinduets hulrum. Et typisk russervindue med samme åbning som et åbent traditionelt vindue vil have en lydisolation for trafikstøj, der er omkring 8-16 dB bedre.
Der er på baggrund af projektets resultater udarbejdet en guideline med titlen ”Designguide for bestemmelse af ”Russervinduers” lydisolation”.


Publikationen er hovedrapporten til miljøprojektet "Lydmæssig optimering af russervinduer". Projektet består af en hovedrapport, en designguide samt en spørgeskemaundersøgelse.

Download designguide

Download spørgeskemaundersøgelse

Download hovedrapport