Miljøprojekt nr. 1411, 2012

Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husstande i 2010

30-04-2012

Rapporten fastsætter papir- og pappotentialet fra private husstande i 2010 på landsplan og kommuneniveau - både som en absolut mængde og som et gennemsnit pr. husstand. Kortlægningen opdaterer en tidligere potentialeberegning for papir- og papmængden fra private husstande gennemført for dataåret 2003.

Det samlede papirpotentiale i private husstande er beregnet til 390.045 tons eller 152 kg. pr. husstand. Adresseløse tryksager udgør 43 pct. og dagblade samt distriktsblade 27 pct. af husstandens papirpotentiale. Tilsammen udgør disse tre kategorier 70 pct. af alt papir, der ender i den private husstand.

Læs publikation